info foto's links

Villa Genista

Utrechtseweg 106 Amersfoort

Rijksmonument 517737
Gebouwen, woonhuizen
1899 C. Ruitenberg

ⓘ  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

VILLA "Genista", ontworpen door C. Ruitenberg, is markant gelegen op een punt halverwege de Amersfoortse Berg, waar een aantal wegen samenkomen.

Gelet op het jaartal, op de noordgevel aangebracht, dateert het gebouw uit 1899. De naam "Genista" staat eveneens op de villa. Deze naam verwijst waarschijnlijk naar de gele brem, die toentertijd de Amersfoortse Berg een gele kleur gaven. Volgens overlevering bezat de villa een gele kleur, aansluitend bij de omgeving. De villa is in overgansarchitectuur uitgevoerd, waarbij renaissancistische en chalet elementen zijn verwerkt. Bouwkundig tekenaar, later aannemer en wethouder C. Ruitenberg heeft in Amersfoort en omgeving meerdere ontwerpen geleverd.

In 1948 werd door J.H. Blom een eerste interne wijziging aangebracht ten behoeve van een kantoor. In 1953 werd eveneens naar ontwerp van J.H. Blom een kantoor aangebouwd. In 1954 werd op het terrein aan de zuidzijde een garage gebouwd. In 1959 volgde een kleine aanbouw aan de westzijde en tenslotte werd in 1972 het gebouw aan de zuidzijde op de begane grond met een rechthoekige kantoorruimte met plat dak uitgebreid. De genoemde wijzigingen vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Op een onregelmatig terrein aan de Utrechtseweg en Tesselschadelaan ligt, met de voorzijde richting het ontmoetingspunt van een vijftal wegen, villa "Genista". De hoofdmassa van het gebouw heeft een van een T-vorm afgeleide plattegrond, waarop zich twee bouwlagen en een samengesteld geknikt zadeldak met zeer grote oversteken bevinden. Het dak is bedekt met blauwe kruispannen. In de wit gepleisterde wanden is een blokmotief door schijnvoegen aangebracht. Verder worden de wanden horizontaal geleed door een grijze cordonlijst en banden, die ter hoogte van het bovenlicht van de vensters loopt en bij de vensters klimt tot aan de segmentboog met sluitsteen.

De voorgevel (noordzijde) is onder een schuine hoek gericht op de Utrechtseweg. Een smalle risaliet, afgedekt door een geknikte steekkap, bevindt zich rechts van het midden. De entree, met luifel en daarboven gesitueerd bovenlicht, wordt geflankeerd door een venster in het smalle muurdeel rechts en het bredere muurdeel links. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters, precies boven de drie muuropeningen in de eerste bouwlaag. Het betreft twee T-vensters en een venster met glas-in-lood, dat gelegen is aan het trapportaal in de middenrisaliet. Vlak boven dat venster is een kleine lijst steunend op consoles aangebracht. In de topgevel bevindt zich een venster met geknikte bovendorpel. De overstekende houten boei van de topgevel wordt door een makelaar bekroond.

Aan de asymmetrische achtergevel bevindt zich op de begane grond de uitbreiding, die buiten de bescherming valt. De tweede bouwlaag heeft drie T-vensters, waarvan de rechter enigszins apart staat. Op het dak bevinden zich twee, later aangebrachte dakkapellen.

De symmetrische linker zijgevel is de rijkst gedecoreerde gevel en is naast de voorgevel het meest representatief. Een serre voor de gevel is iets minder breed dan de gevel zelf. De serre is onderverdeeld in vijf traveeën, met voor de middelste travee een portaal met lessenaarsdak. In het glas van de serre is een roedenverdeling aangebracht in raam en bovenlicht waarbij de twee horizontale en verticale roeden uit het midden parallel aan de regels en stijlen zijn geplaatst en elkaar in de hoeken snijden.. Boven de serre bevindt zich het balkon met vier houten hoogopgaande stijlen, die middels een open constructie van vakwerk het zeer ruim overstekende dak dragen. De vier stijlen vormen drie traveeën, een maatverhouding die ook in de achterliggende gevel wordt gehandhaafd. In het midden is een rondboogspaarveld aangebracht, gedecoreerd met een stilistisch bloemmotief en een console. Het spaarveld wordt geflankeerd door een dubbele balkondeur rechts en een T-venster links. In de top van de gevel bevindt zich een venster met afgeschuinde bovenhoeken. De overstekende houten boei van de topgevel wordt door een makelaar bekroond.

De rechter zijgevel heeft op de begane grond een venster met links daarnaast de in 1959 aangebrachte uitbouw met lessenaarsdak. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee vensters, die meer naar de buitenkant van de gevelwand zijn geplaatst. In de top bevindt zich een venster met afgeschuinde hoeken.

In het interieur is de authentieke trappartij onder meer van betekenis.

Waardering

Villa "Genista" is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een villa, ontworpen in overgangsarchitectuur. De villa bezit hoogwaardige esthetische kwaliteiten in het ontwerp, de toegapste detailleringen en gekozen materialen, waarbij inspiratie werd gevonden in de neo-renaissance en chaletstijl. De villa is van ensemblewaarde in relatie tot de omliggende villa's. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging op een kruising van verschillende straten.

cialis dosage for bodybuilding open cialis dosage as
lilly coupons for cialis open cialis coupon
cialis free coupon cialis coupon 2015 internet drug coupons

monumentenregister ▸